Produkter til

Kvæg

Mælkefodringen af kalve er vigtig for skabelsen af en malkeko, som præsterer optimalt hele livet.

Høj tilvækst i kalveperioden er forbundet med nedsat alder ved drægtighed og højere mælkeydelse i både 1 og 2 laktation.

Forsøg viser, at fordobles kalvens vægt fra fødsel 5 ugers alderen, betyder betydelig mere mælk i 1. laktation sammenlignet med en traditionel kviekalv, som vokser 3-500 g/dag i mælkefodringsperioden. Det interessante ved dette er også, at ca. halvdelen af denne effekt bibeholdes i 2. laktation. Meget tyder på, at det især er det høje mælkefodringsniveau i de allerførste uger, der giver effekten. Samtidig giver et sunde stærke kalve, som kommer godt i gang lavere dødelighed.
Manglende størrelse på ved første inseminering vil det gå ud over kviens reproduktion, evnen til at kælve uden problemer og hendes ydelse i 1. laktation. Hun bør derfor som minimum fordoble sin fødselsvægt inden for de første 35 dage.

 

Produktoversigt

Mælkehygiejne

Mælkerelateret diarré er forårsaget af enten for dårlig mælkekvalitet (et højt indhold af bakterier og/eller et tørstofindhold, der svinger fra de optimale 13,5 %) eller for dårligt management. Det kan for eksempel være en udfodringstemperatur under 38 grader, dårlig hygiejne mv. Smitte fra kalv til kalv eller dårlig rengøring og desinfektion.
HUSK! Energi er den direkte kilde til effektivt immunforsvar

Foderplan for kalveopdræt

Anbefaling, stor race:

Råmælk 4-6 liter inden for de første 3-4 timer efter fødsel
0-4 uger: 8-10 (5-7) liter mælk pr. kalv pr. dag
5-7 uger: 5-6 (3–4) liter mælk pr. kalv pr. dag
Gradvis nedtrapning fra høj til moderat mælkemængde fx med en liter pr. dag
Kun en daglig mælkefodring den sidste uge før fravænning
Eller tildel kalven mælk svarende til 20 % af kalvens kropsvægt i de første 4 uger, trap ned til 10 % ved 5 uger og fravæn over 7-10 dage ved 6 ugers alderen.
Brug de første 3 dage på at trappe kalven op til den fulde mælkemængde og brug her gerne råmælk/overgangsmælk.

Temperatur og kropsvægt

Temperatur og kropsvægt har betydning for doseringen. Høj vægt og/eller lav temperatur = Højere doseringGradvis nedtrapning af mælkemængden fremmer optagelsen af kraftfoder.  Ud over evnen til at udnytte energien i tørfoder, så har optagelsen også betydning for udvikling af vommens kapacitet.

VIGTIGT! Brug 140 gr. Mælkepulver/liter vand. Mælken skal ved udfodringen være 40 grader varm. Det gælder og det vand som der tilbydes efterfølgende.

DANVIT

Hvis du vil vide mere

FAQ

Find svar på mange generelle spørgsmål her

Download

Hent brochurer, logopakker og produktblade 

Referencer

Læs cases fra vores kunder her

KONTAKT OS GERNE

Vi sidder klar med rådgivning

Læs cookie- & privatlivspolitik her

Brug for rådgivning vedr. kvæg
Ring til Bjørn allerede nu på Tlf: 45 7070 1540

Søer

Smågrise

Slagtesvin

Kvæg