ZINKFRI

Har du tjek på zinkfri?

Hos DanVit ved vi at det kræver den rette strategi at udfase zink

Skal vi samme skabe synergi i produktionen og gemmegå tjeklisten så du er klar med den foderstrategi der passer til dig?

  • Management
  • Klima
  • Økonomi
  • Sundhed
  • Hygiejne
  • Fysiske forhold
  • Råvaretilgængelighed
  • Foderbudget

Annika & Christian har allerede gjort det – vil du også være med?

Læs mere om Annika og Christians erfaringer herunder

 

Den rigtige start giver den bedste slutning!

Overvejer du også hvordan du skal overgå til

Zink-fri fodring

Er du også begyndt at tænke over hvordan en zink-fri fodring skal fungerere hos dig?
Hvordan fungerer det uden zink og hvad betyder det for din besætning?

I DanVit har i samarbejde med vores kunder forsøgt adskillige produkter som afløsning for zink. Resultatet af dette arbejde, har mundet ud i vores egen løsning zero-Z®, hvor vi i praksis har erfaret at det er lykkedes at erstatte zink med zero-Z®. Det er vigtigt, at vi sammen med dig ser på din besætning som en helhed, både hvad angår sundhed, management, hygiejne og optimeringen af dit foder.

Hos DanVit tager vi udgangspunkt i din produktion og din besætning.

 

Annika Sand Svendsen
“Det fungerer utroligt godt med den zinkfri løsning”

CASE

Annika Sand Svendsen har kørt med Zero-Z® siden midt i maj 2021. Allerede en måned efter kunne vi konstatere, at der ikke skete nogen forværring, foræller Annika.

“Jeg har en god dialog med DanVit omkring vores foder, og jeg kan godt lide, at sælgerne kommer med ud i stalden og ved selvsyn ser, hvordan tingene foregår. Tilliden er utrolig vigtig.”

Vi får 800 grise ind af gangen, og vi lagde ud med at give halvdelen det sædvanlige foder med zink, mens den anden halvdel fik Zero-Z® . Det gav os et godt sammenligningsgrundlag, og vi har ikke kunnet se nogen forskel, siger Annika.

Kristian Christiansen
“Det er med stor succes vi har udfaset zink”

CASE

Kristian Christiansen har med stor succes udfaset zink. Han har en besætning med 700 søer og har de sidste 6 måneder i samarbejde med DanVit erstattet zink med Farmblend hos smågrisene.

“Der skete abosolut ingenting” sådan lyder det fra Kristian.

Normalvis er ingenting jo en lidt kedelig melding, men når vi taler om at udfase medicinsk zink, så er ingenting fantastisk.

Kristian Christiansen
“1 år efter – og stadig ingen problemer”

CASE

Kristian Christiansen har med stor succes udfaset zink. Det er nu 1 år siden han skiftedezinken ud med fodertilskuddet Celmanax. Søren Jensen, der er arbejder med salg og management i DanVit, rådgav Kristian Christiansen til at prøve Celmanax.

– Kristian er hjemmeblander og har det udstyr, der skal til for at håndtere det. Og så har han en høj effektivitet og et godt management, og han er samtidig søgende i forhold til at prøve noget nyt og arbejde med tingene. Derfor foreslog jeg ham at prøve produktet, lyder det fra Søren Jensen.

Tilvæksten er over det sidste år, hvor jeg har kørt uden zink, steget med gennemsnitligt 50 gram om dagen pr. gris fra fravænning til salg

Det skal dog med i billedet, at syre og vandrensning også har haft en gavnlig effekt, lyder det fra svineproducenten, der ikke har haft et stigende medicinforbrug som følge af ændringen.

ANVENDELSE

Vi kan rådgive dig i forbindelse med udfasning af zink ved fravænning

Farmblend hjælper med at bevare pattegrisenes sundhed og efterfølgende reproduktion.

Ved at tilsætte Farmblend bindes og svækkes de patogene bakterier som f.eks. E-coli, hvorved de i mindre grad hæfter sig fast på tarmoverfladen.
I videoen er det illustreret hvad der sker når Farmblend tilsættes og hvordan det binder e-coli og hvordan e-coli hæfter sig på de meget små farmblend gærceller. Derved forhindre farmblend at de skadelige e-coli vedhæfter sig grisens tarmvæg og dermed opnås en bedre næringsstofoptagelse.

NÅR DU VÆLGER AT ERSTATTE ZINK OPNÅR DU MANGE FORDELE

Dine dyrs velfærd er vigtig – start din zink-fri fodring allerede i dag

forbedret tarmsundhed

Forbedring af tarmsundheden hos pattegrise før fravænning kan hjælpe med at reducere afhængigheden af zink eller visse antibiotika i foder efter fravænning. Ved at tilsætte f.eks. aktive gærceller til smågrise, samt evt. til søer i laktationsfoderet kan der opnås meget positive resultater uden anvendelse af medicinsk zink.

Hvordan virker det?

Ved at anvende et produkt med aktive gærceller forbygges formeringen af coli bakterier i tarmene. Gærcellerne indkapsler coli bakterierne og lukker sig om fangearmene, så bakterierne ikke kan sættes sig fast i tarmvæggen. Når coli bakterierne ikke kan forankre sig i tarmen, mindskes muligheden for formering og smågrisenes mave-tarm sundhed øges. Coli bakterierne bliver udskildt naturligt gennem tarmen uden nedsættelse af foderudnyttelsen.

start og slutning hænger sammen

En god start, giver også en god slutning.
Får dine smågrise den optimale start på tilværelsen sikrer du også den bedst mulige tilvækst, også når grisene bliver større.
Ved optimerer foderudnyttelse hos dine smågrise, hjælper du med at forbygge mave-tarm sygdomme og øger tilvæksten.

erfaring

Vi har hos DanVit mange års erfaring med individuelle og kundetilpassede løsninger, hvor vi tager afsæt i hvad du har af muligheder.
I vores ”værktøjskasse” har vi mange års erfaring i management, samt en række produkter der har hver sine fordele.
Vi ved at de bedste løsninger kommer gennem dialog med dig omkring din besætning.

KONTAKT OS GERNE

Vi sidder klar med rådgivning
+45 7070 1540

13 + 2 =

Brug for rådgivning vedr. udfasning af zink
Ring til os allerede nu på Tlf: 45 7070 1540

Søer

Smågrise

Slagtesvin

Kvæg