Effektivt bakteriedræbende desinfektionsmiddel

Staldren®

Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt bakterier og svampesporer. Staldren gode effekt mod grise, er at de især mindsker diarré, dødelighed. Det forebygger yverbetændelse. Staldren holder bakterieniveauet på et lavt niveau og skaber et bedre miljø, for både mennesker og dyr og skaber.

Blid til omgivelserne, men har stor effekt på bakterier som E-coli, salmonella, Camphylobacter mm. Fugt absorberende, og støver ikke. Renser og desinficerer for at opnå en bedre hygiejnetilstand. Undgå ammoniak lugt, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden ubehagelige lugte.

DanWean Primo

Staldren®

I farestien

Før faring spredes Staldren® i hele stien. Brug en god nævefuld (50-100g) pr. m². Efter faring bruges Staldren® 3 dage i træk. Der efter 2 gange om ugen indtil fravænning. Koncentrer Staldren® bag ved soen, omkring krybben, og i smågrisehulen, samt andre fugtige steder i stien. Det er her bakterierne trives.  

I fravænningsstien

bruges Staldren® 3 dage i træk, derefter 2 gange om ugen.  
Sørg for at ramme hvilearealet, samt de fugtige steder i stien.  

I slagtesvinestien

bruges Staldren® 1 – 2 gange om ugen. Det giver et bedre miljø og har en klar dæmpende virkning på smittetrykket.  
Ornestalde, løbestalde og drægtighedsstalde spred Staldren® i hele stien. Brug en god nævefuld(50-100g) pr. m².

Egenskaber

Staldren® støver ikke, er fugt-absorberende og mindsker lugtgener ved at binde ammoniakken.
Staldren® tørrer staldbunden ud, men ætser ikke gulv og inventar.
Staldren® tørrer luften, og mindsker dermed risikoen for luftsmitte.
Staldren® er let at sprede og det er ikke nødvendigt at tømme stier for at desinficere.
Staldren® er dokumenteret ugiftigt, dvs. hverken hudirriterende eller sundhedsskadelig for hverken mennesker eller dyr.
Staldren® reducerer kraftigt livsbetingelserne for flue- og loppelarver.
Staldren® er PH-neutral og derved meget skånsom over sine omgivelser, og er med til at fremme giftfri miljøer.
Staldren® er effektivt bakteriedræbende, og har dokumenteret virkning mod for eksempel e-coli bakterier, salmonella, campylobacter, tarmbrand Type A, Aspergillus og stafylokokker.

 

DANVIT

Hvis du vil vide mere

FAQ

Find svar på mange generelle spørgsmål her

Download

Hent brochurer, logopakker og produktblade 

Referencer

Læs cases fra vores kunder her

KONTAKT OS GERNE

Vi sidder klar med rådgivning

Læs cookie- & privatlivspolitik her

Brug for rådgivning vedr. desinfektionsmidler
Ring allerede nu på Tlf: +45 7070 1540

Søer

Smågrise

Slagtesvin

Kvæg